El teu navegador no accepta script
Inici Enrere català - castellano  
P L A N I F I C A C I Ó 
Ajuntament de Tortosa
Planificació - Pla d'Acció Municipal


En aquest apartat us oferim informació respecte dels instruments de planificació de que disposa l'Ajuntament de Tortosa.


Podem distingir planificacions de:
 Planificació de caràcter general
 Planificació de caràcter sectorial