Sol·licitud d'alta

Emplena la sol·licitud per a fer-nos arribar les dades del directori. Aquestes dades seran enviades i en breu s'actualitzaran a la web

Descripció curta: (*)
Descripció llarga:
Email:
URL: (*) http://
Observacions:
Dades de contacte    (Aquestes dades són necessàries per poder donar d'alta un registre al directori)
Nom i cognoms: (*)
Forma de contacte: (*)
(*) 
 Els camps marcats amb (*) són obligatoris
 
                      
De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran objecte de tractament i s'incorporaran a un fitxer de titularitat municipal, la finalitat del qual és gestionar la petició i mantenir la comunicació i la informació necessàries per a proporcionar un servei de qualitat. Així mateix, us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers, tret de les entitats o autoritats públiques a les quals sigui necessari o obligatori cedir-les per poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en qualsevol supòsit emparat per la legislació vigent. Com a persona interessada, podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició, enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del vostre document d'identitat, a l’AJUNTAMENT DE TORTOSA, plaça d'Espanya, 1. 43500 Tortosa.